Privacy Policy | Privacyverklaring

BIJ GLASHANDEL KOELEWIJN B.V. WAARDEREN WIJ DE PRIVACY VAN ONZE KLANTEN EN CONTACTEN EN ZIJN WIJ ONS ZEER BEWUST VAN MOGELIJKE ZORGEN OVER DE PRIVACY VAN UW INFORMATIE. WIJ WILLEN TRANSPARANT ZIJN OVER HOE WIJ GEGEVENS VERZAMELEN EN WANNEER WE HET GEBRUIKEN.

GLASHANDEL KOELEWIJN B.V. ("KOELEWIJN" OF "WIJ") EXPLOITEERT DE WEBSITE WWW.GLASHANDELKOELEWIJN.NL. DEZE PRIVACYVERKLARING INFORMEERT DE WEBSITEBEZOEKER ("U") OVER HET BELEID DAT WIJ HEBBEN MET BETREKKING TOT DE VERZAMELING, HET GEBRUIK EN DE OPENBAARMAKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OP ONZE WEBSITE OF MIDDELS ANDER VERKEER VAN U ONTVANGEN. DOOR O.A. KOELEWIJN-SERVICES EN/OF ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DEZE PRIVACYVERKLARING.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT DOOR KOELEWIJN.

ALS U DE DIENSTEN VAN KOELEWIJN ALS KLANT GEBRUIKT, WORDEN DE VOLGENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT:

 • VOOR- EN ACHTERNAAM;
 • ADRESGEGEVENS;
 • TELEFOONNUMMER;
 • E-MAILADRES;
 • IP-ADRES;
 • UW INTERNETBROWSER EN APPARAATTYPE;
 • ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U ACTIEF VERSTREKT

 ALS U DE WEBSITE VAN KOELEWIJN GEBRUIKT, WORDEN DE VOLGENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT:

 • UW INTERNETBROWSER EN APPARAATTYPE;
 • UW ACTIVITEITEN EN INTERACTIES OP DE WEBSITE;
 • UW IP-ADRES;
 • ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U ACTIEF VERSTREKT

WAAROM WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

KOELEWIJN VERWERKT ALLEEN PERSOONSGEGEVENS VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS VOOR HAAR DIENSTEN. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN DAAROM ALLEEN VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN VERWERKT.

 ALS U DE DIENSTEN VAN KOELWIJN GEBRUIKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT:

 • DE OVEREENKOMST OPSTELLEN EN UITVOEREN;
 • OM BESTELLINGEN TE VERWERKEN;
 • OM DE ADMINISTRATIE IN DE JUISTE VOLGORDE TE HOUDEN;
 • OM TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE OMGEVING TE BIEDEN;
 • OM PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN KOELEWIJN TE ONTWIKKELEN EN TE OPTIMALISEREN;
 • OM RELEVANTE UPDATES MET BETREKKING TOT PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN KOELEWIJN TE VERSTUREN;
 • OM BEWIJSMATERIAAL TE REGISTREREN

ALS U DE WEBSITE VAN KOELEWIJN GEBRUIKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT:

 • OM UW GEDRAG OP DE WEBSITE VAN KOELEWIJN TE ANALYSEREN
 • OM DE INHOUD EN FUNCTIONALITEITEN VAN DE WEBSITE TE VERBETEREN;
 • OM U RELEVANTE INFORMATIE TE BIEDEN OP BASIS VAN DE INTERESSE GETOOND OP DE WEBSITE

 ALS KOELEWIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WIL VERWERKEN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN HIERBOVEN BESCHREVEN, BIJVOORBEELD VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN, ZAL KOELEWIJN DIT ALLEEN DOEN NADAT U UW UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING IS AANGEVRAAGD EN VERLEEND. U KUNT DEZE TOESTEMMING TE ALLEN TIJDE INTREKKEN ZONDER EEN REDEN OP TE GEVEN.

HOELANG BEWAART KOELEWIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

KOELEWIJN BEWAART UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER DAN DE VERPLICHTE WETTELIJKE PERIODE OF, ALS EEN DERGELIJKE WETTELIJKE VERPLICHTE PERIODE NIET VAN TOEPASSING IS, NIET LANGER DAN STRIKT NOODZAKELIJK VOOR HET REALISEREN VAN DE DOELSTELLINGEN WAARVOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WERDEN VERKREGEN EN/OF OM GARANTIE TE MOGEN VERLENEN. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE KOELEWIJN ONTVANGT MET BETREKKING TOT DE CONTRACTUELE OVEREENKOMST, CONTACT OF DEMOVRAAG WORDEN NIET LANGER BEWAARD DAN VIJF JAAR NA UW LAATSTE SCHRIFTELIJKE INTERACTIE MET ONS, OF FACTUUR.

DEELT KOELWIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET DERDEN?

 KOELEWIJN DEELT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MET ANDEREN, TENZIJ:

 • DIT IS NOODZAKELIJK VOOR DE UITVOERING VAN ONZE OVEREENKOMST;
 • DIT OM AAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN TE VOLDOEN;
 • U HEEFT TOESTEMMING VERLEEND

E-MAILS

ONZE KLANTEN EN ABONNEES ONTVANGEN ALLEEN RELEVANTE E-MAILS VAN KOELEWIJN, ZOALS OFFERTEN, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, TIJDSAFSPRAKEN EN.OF FACTUREN.

UW RECHTEN

U HEEFT HET RECHT OM DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE KOELEWIJN VERWERKT TE BEKIJKEN, TE CORRIGEREN, TE BEPERKEN OF TE VERWIJDEREN, TENZIJ KOELEWIJN DEZE RECHTEN NIET KAN VERLENEN OP BASIS VAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING. U KUNT UW VERZOEK OM TOEGANG, CORRECTIE, BEPERKING OF (GEDEELTELIJKE) VERWIJDERING NAAR INFO@GLASHANDELKOELEWIJN.NL STUREN. ALS U EEN KLACHT HEEFT OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN. KOELEWIJN ZAL DAN ZO SNEL MOGELIJK OP UW VERZOEK REAGEREN, MAAR IN IEDER GEVAL BINNEN TWINTIG WERKDAGEN.

CONTACTGEGEVENS:

GLASHANDEL KOELEWIJN B.V.

COPERNICUSWEG 7

3752LZ BUNSCHOTEN

INFO@GLASHANDELKOELEWIJN.NL

KOELEWIJN’S VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • ZIJ VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS ALLEEN IN OVEREENSTEMMING MET DE PRIVACYWETGEVING. DIT BETEKENT DAT DEZE GEGEVENS ALLEEN VOOR HET BEOOGDE DOEL WORDEN VERWERKT;
 • ZIJ ZORGT ERVOOR DAT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ALLEEN KUNNEN WORDEN BEKEKEN DOOR MEDEWERKERS VAN KOELEWIJN;
 • KOELEWIJN-MEDEWERKERS HEBBEN INGESTEMD MET DE VERTROUWELIJKHEID VAN ALLE KOELEWIJN GEREGISTREERDE PERSOONLIJKE GEGEVENS;
 • KOELEWIJN HEEFT TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN GENOMEN OM ZIJN SYSTEMEN TE BEVEILIGEN.

BIJGEWERKT | 2018

Projecten

Bezig met laden...